follow

Giới thiệu

IM ANH TRAN là ai?

Tên đầy đủ của tôi là Trần Hoàng Tú Anh, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Internet Marketing đặc biệt là Funnel Marketing, đã trực tiếp tư vấn và triển khai hàng trăm chiến dịch quảng cáo Online và xây dựng các hệ thống phễu bán hàng cho hơn 100 doanh nghiệp..

Bén duyên với lĩnh vực Marketing Online cách đây 6 năm với số vốn = 0. Không tiền, không kinh nghiệm, tôi đã tham gia hàng chục khóa học ở Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài kết hợp tự học và nghiên cứu thêm để ứng dụng tại thị trường VN. Marketing Online đã giúp tôi và gia đình tôi thoát cảnh khó khăn.

Trong quá trình làm việc tôi thường xuyên được các tổ chức, doanh nghiệp mời về đào tạo trong một số chương trình, đào tạo nội bộ, hội doanh nhân,...